Website Hoogbegaafd Haarlem

“Hoogbegaafd Haarlem verbindt als expertisecentrum voor Hoogbegaafdheid vragen van ouders, scholen professionals en andere instanties met informatie, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden rondom het thema Hoogbegaafdheid .”

Neem een kijkje op de website!

Ons doel is jou de juiste weg naar het antwoord op jouw vragen te bezorgen via een overzichtelijke en laagdrempelige weergave van het aanbod voor de doelgroep “hoogbegaafd” in de regio Haarlem, IJmond, Kennemerland en Haarlemmermeer. 

Het gezamenlijke aanbod van de bij het netwerk aangesloten professionals kun je terugvinden op de desbetreffende pagina Professionals. Denk aan:

·       een Speedconsult voor als je wilt overleggen waar je
        je weg het beste kunt vervolgen
·       Lab voor creatieve denkontwikkeling
·       Onderwijs
·       Opvang bij dreigende uitval
·       Leer- en schoolbegeleiding
·       Ouderbegeleiding en oudercursussen
·       Scholing voor professionals in zorg, welzijn en
        onderwijs
·       Coaching en begeleiding voor kinderen, tieners en ouders
·       Persoonlijke begeleiding bij het omgaan met
        hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit
·       Psycho-educatie
·       Trainingen sociale vaardigheden, faalangst en
        leren leren
·       Plusklassen, verrijkings- en 
        verdiepingsmomenten
·       Peers ontmoetingen voor kinderen en volwassenen