Wie helpt Emmeline bij masteronderzoek Orthopedagogiek?

Beste ouders,

Heeft u kinderen die hoogbegaafd zijn? Dan ben ik naar uw gezin op zoek voor mijn masteronderzoek voor de opleiding Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In mijn onderzoek kijk ik naar de sibling relatie, de competentiebeleving en de zelfwaardering van hoogbegaafde kinderen en de broers/zussen. Dit onderzoek ik door middel van een vragenlijst voor kinderen. De doelgroep voor mijn onderzoek zijn hoogbegaafde kinderen en hun broers/zussen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw middelbare school. Zowel gezinnen waarbij een van de siblings hoogbegaafd is als gezinnen waarbij meerdere siblings hoogbegaafd zijn, zijn welkom om te deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst staat online en is anoniem in te vullen door beide siblings. De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0qy0OYo3sq6Dckl

Kent u meer ouders van hoogbegaafde kinderen via school, verenigingen of andere clubs, dan zou het heel fijn zijn als u deze link met hen wilt delen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via het emailadres: 400759eb@student.eur.nl. Alvast bedankt voor uw deelname. Groetjes Emmeline